Mikroflóra a imunitní funkce

V tělesném obranném systému může střevní systém fungovat třemi odlišnými způsoby. Za prvé: přítomná mikroflóra brání většímu pomnožení cizích druhů nežádoucích mikroorganismů. Předpokládaný mechanismus spočívá především v tom, že střevní mikroflóra využívá většinu živin, kterých je pak pro cizí mikroorganismy nedostatek a zvláště v zajištění nevhodného prostředí pro růst patogenů - především nízkého pH. Za druhé: funkce buněčných stěn střevního systému nespočívá pouze v absorpci živin, ale rovněž v zabránění přechodu škodlivých složek. Za třetí: střevní imunitní systém je tvořen specifickými buňkami, které se vyznačují specifickými funkcemi. V případě potřeby mohou tvořit protilátky, což jsou bílkoviny, které se váží na jiné bílkoviny - antigeny, v tomto případě cizí, nežádoucí patogeny, které tak deaktivují a vyloučí z těla. Naše střevní bakterie komunikují s buňkami gastrointestinálního imunitního systému a jater a tak koordinují imunitní odezvu na antigeny potravin a škodlivých mikroorganismů.

Pro zajištění optimální funkce ochranných mechanismů je nezbytné správné zastoupení a rovnováha všech druhů střevní mikroflóry. Ta může být negativně ovlivněna různými střevními potížemi - například záněty, rakovinou nebo gastroenteritidou. Rovněž změny charakteru diety a stravování nebo užívání antibiotik mohou mít negativní vliv na střevní mikroflóru. Mohou dokonce posunout rovnovážný stav střevní mikroflory tak, že místo užitečných bakterií podporujících zdraví, jako jsou např. laktobacily a bifidobakterie, převládají škodlivé nebo patogenní mikroorganismy (např. některá clostridia).

V posledních letech byly vyvinuty takové druhy potravin, které mohou modifikovat střevní mikroflóru a tak příznivě ovlivňovat zdravotní stav. Tyto výrobky obsahují probiotika, prebiotika a synbiotika (kombinace probiotik a prebiotik). Jejich příznivé účinky byly ověřeny celou řadou klinických studií. Probiotika (např. specifické laktobakterie) jsou živé mikrorganismy, které jsou obsaženy v některých potravinářských výrobcích a příznivě ovlivňují zdravotní stav. Většinou jsou přítomny ve fermentovaných mléčných výrobcích.

Prebiotika jsou nestravitelné složky potravin označované jako vláknina, které mimo jiné podporují růst a aktivitu různých mikroorganismů střevní flory (bifidobakterií a laktobakterií). Jsou přítomny v některých potravinách rostlinného původu nebo mohou být přidávány, např. do chleba, pečiva a dalších vhodných výrobků.

Pro zhodnocení důležitosti vlivu střevní mikroflory na zdraví jedince v plném rozsahu je nezbytný další výzkum. Dosavadní výsledky však naznačují, že může ovlivňovat zácpu, průjmy, imunitní systém, rakovinu a absorpci minerálů. Zlepšení skladby střevní mikroflóry za účelem příznivého ovlivnění zdravotního stavu je proto velmi významné pro současnou populaci.