Jak Hydrocolon probíhá?

 • celá procedura je relativně příjemná, suchá a bez zápachu. S klystýrem se vůbec nedá srovnat !
 • klientovi vleže na lůžku je na začátek konečníku zavedena tenká sonda- plastová trubička, kterou se do střeva aplikuje proud teplé filtrované vody a stejnou sondou se voda s odpadními látkami zároveň odvádí
 • trubice je před zavedením lubrikována
 • klient je v průběhu terapie přikryt lehkou pokrývkou
 • do střeva je trubicí vháněna střídavě teplá a studená voda
 • tlak, pod kterým je voda do střeva vháněna, lze při terapii hydrocolonem regulovat
 • nestejná teplota a tlak povzbuzuje peristaltiku střevní
 • celý systém hydrokolonové terapie je uzavřený
 • při provádění hydrokolonu není cítit žádný zápach
 • procedura nezpůsobuje bolesti či křeče
 • v průběhu terapie sestra jemně masíruje břicho a napomáhá tak uvolnění usazenin ze stěn střeva a jejich snadnějšímu pohybu ven z organismu
 • samotná procedura trvá 40 až 60 minut (záleží na stavu střeva), poté je trubice odstraněna a klient si dojde na toaletu
 • po výkonu je lépe neplánovat fyzicky náročnou aktivitu, můžete cítit lehkou únavu. Vzhledem k tomu, že následující 1 - 2 hod. může být zvýšený vyprazdňovací reflex, je lépe se pohybovat v prostředí s návazností na Wc.
 • hydrocolon pročistí střevo až 70 l vody
 • tato kůra se doporučuje opakovat 3x během jednoho měsíce, než je střevo úplně čisté. Další opakování terapie záleží na samotném pocitu klienta, většinou přichází k opakování terapie za půl až jeden rok

Pocity po hydrocolonterapii

Pacienti po absolvování terapie převážně udávají, že jsou velmi spokojeni. Často udávají pocit jakéhosi „znovuzrozeni“. Po proceduře je povzbuzena tělesná i duševní aktivita a mizí pocit hladu.

Výplach je při správném provedení tedy příjemný a colonhydroterapie nevyvolává křeče, takže obavy tohoto typu jsou zbytečné.

V Knochově studii byla u pacientů po výplaších nalezena zvýšená tekutost krve přinášející zvýšený přísun kyslíku do tkání, jež může vysvětlit pozorovanou euforii při výplachu a po něm. Pacientům chybí po proceduře pocit hladu a je povzbuzena tělesná i duševní aktivita. O CHT nejsou v literatuře po dvaceti letech aplikace žádné negativní zprávy. Údaje o nežádoucích účincích KLYSTÝRŮ, které jsou zachyceny v referátových časopisech (perforace, otravy), bývají hlavně nehody vzniklé při neodborném provedení.